Твоята нова работа в кол център в Аведо

[Translate to Bulgarian:] Call center jobs Avedo

Твоите възможности за започване в кол центъра

Наградени отлични постижения!

Добрата грижа за клиента зависи изцяло от ангажираността, компетентността, гъвкавостта и бързината. Ние в Avedo разбираме, че успехът ни като специалисти по диалогичен маркетинг се дължи на нашия мотивиран персонал за грижа за клиентите. Те правят най-доброто, което могат всеки ден в грижата за клиентите и се наслаждават на атмосфера, в която взаимното доверие е от първостепенно значение. Ние високо ценим този ангажимент: всички служители се радват на набор от предимства и получават редовно професионално обучение. Нашият ангажимент към нашите служители ни спечели няколко награди: